Skip to main content

W/E-Flex Transportband

Tekniskt fulländade transportsystem som uppfyller industrins alla kvalitets- och kapacitetskrav. W/E-Flex transportband är uppbyggda av ett eller flera tvärstabila inlägg och har på lastsidan vulkade medbringare och ”W/E-Flexkanter”.

Konstruktionen möjliggör materialtransport såväl horisontellt som vertikalt. Tekniken erbjuder ekonomiska och driftsäkra lösningar.

W/E Flex